روشویی از المان‌های مشخص سرویس‌های بهداشتی و حمام به شمار می‌آید و طبیعتا سبک آن نیز باید با سبک کلی دکوراسیون داخلی خانه یکی باشد و از آن پیروی کند. انواع روشویی و سبک‌های دکوراسیون داخلی آن کدام‌اند؟ کدام روشویی با چه مشخصاتی برای چه خانه‌ای مناسب است؟ در این مقاله مرورری بر انواع روشویی داریم. در ادامه با ویکی ساختمون همراه باشید.