خدمات تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه در سایت تشخیص کار به عنوان هدف اصلی سایت ما هست. با داشتن بیش از 200 پرسنل در سراسر تهران و البرز توانسته ایم رضایت تمامی مشتریان را به خاطر سرعت بالا در سرویس ها و خدمات با کیفیت دریافت کنیم.

 

سوالی که فکر بیشتر مردم را به خود مشغول کرده این است که ساختمان های تازه ساخته و نو چرا لوله های آن دچار ترکیدگی می شود